De lessen

Kinderen vanaf 4 jaar kunnen vioollessen volgen. Ouders/grootouders werken actief mee in de les en leren zelf ook viool spelen zodat ze hun (klein)kind thuis goed kunnen helpen.

Voor een goede continuïteit is een wekelijkse les aan te raden. 

Eén keer in de maand is er ook een groepsles.

In de groepslessen spelen de kinderen samen met andere leerlingen van hun niveau en leren ze luisteren, kijken, samen spelen,...